Skip to Content

โปรแกรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งอเมริกันใหม่

เจ้าหน้าที่การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของขบวนการประชาธิปไตย โปรแกรมเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งอเมริกันใหม่ให้โอกาสผู้อาศัยถาวรอย่างถูกกฎหมาย (ผู้ถือใบเขียว) มีส่วนในขบวนการประชาธิปไตยโดยทำการช่วยเหลือผู้ออกเสียงลงคะแนนที่สถานที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

ร่วมกับอเมริกันใหม่นับพันคนที่กำลังทำหน้าที่ของพลเมืองในวันเลือกตั้ง

สมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งวันนี้!

ท่านสามารถสมัครเป็นเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือด้วยตัวเองโดยใบสมัครแบบเอกสาร

คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่การเลือกตั้ง

  • เป็นผู้อาศัยถาวรอย่างถูกกฎหมาย (ผู้ถือใบเขียว)
  • มีอายุอย่างน้อย 18ปี
  • อาศัยอยู่ในCalifornia

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่แผ่นพับเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งอเมริกันใหม่ LPR


Icon - Close